Besiktning

De sista besiktningspunkterna åtgärdas

På tisdag kommer Kustvillan/Paralox och åtgärdar de kvarstående punkterna från efterbesiktningen. Normalt ska dessa åtgärdas inom två månader efter slutbesiktning, men då det inte varit några akuta problem har det för vår del inte brådskat. 

Det som ska åtgärdas är följande

 • Alla skruvhål i fasadpanelen där skruven gått för djupt ska oljas med en opigmenterad träolja. Detta blir ett ganska omfattande arbete då det rör sig om tusentals skruvhål och fasaden är närmare nio meter hög vid nock.

 • Ett antal lister/foder invändigt ska slipas, spacklas och målas om.

 • Taket ovanför trappan och ena väggen där ska målas om.

 • Ytterdörren är klämskadad och repig och ska repareras.

 • Skorstenen ska repareras efter förra veckans stormbyar.


Utöver dessa punkter är det bara några småsaker kvar. Sen har vi välja på att beställa en sexmånadersbesiktning eller vänta till tvåårsbesiktningen för att få ev ytterligare fel konstaterade av besiktningsman.

Tvisten

Inget nytt vad rör vår tvist med Kustvillan/Paralox utan vi inväntar fortfarande den genstämning de flaggat för. Vill här passa på att tack för allt stöd vi fått från er läsare. Flera har delat med sig av sina erfarenheter av Kustvillan och tyvärr kan vi konstatera att vi inte är de enda som drabbats av problem. Vi håller tummarna för er och för oss att de tar sitt ansvar och gottgör sina misstag.
 

Nu nedräkning. Heja Sverige! 

mex.jpg

 

Kalle Kiander, Hemresan

Ytterligare punkt i vår tvist med Kustvillan

Utöver oenigheten kring förseningen (se föregående inlägg) så har vi ytterligare en tung kostnadspost om vilken vi tvistar. Denna rör badrum/bastu som innehöll flera allvarliga fel och därför behövde rivas och byggas om innan tätskikt och plattsättning kunde ske. 

Det handlar om ca 100.000 kr som vi lagt ut på en annan entreprenör (EDC Bygg) efter att Kustvillan både muntligen och skriftligen lovat ta den kostnaden, men där har de nu ändrat sig och menar bl a att summan är orimligt hög och att besiktningsmannen som skrivit felrapporten inte varit neutral i frågan.
 

Här är några av de fel som konstaterade vid besiktningen:

 • Väggarna lutade kraftigt och väggreglarna satt inte i linje varför väggarna också var krokiga.
 • Bakomliggande plyfa var skruvad med gipsskruv och i vissa fall med mycket stort skruvavstånd. Skivorna var delvis inte heller fastdragna mot reglarna utan sviktade vid tryck mot väggen.
 • Golvbjälkarna var på flera ställen avkapade utan avväxling och hade i ena änden av rummet för stort c/c-avstånd eftersom de kapats över den bärande väggen på bottenvåningen och inte där badrummet slutar.
 • Pelaren som skulle bära upp limträbalken i taket hade inget stöd utan stod bara på golvspånskivan utan upplag.
 • Isoleringsarbetena var utförda med dålig passning och delvis med småbitar och med luftspalter mot reglarna på många ställen. 

 

Byggkonsult Sven Sjöö (SBR Byggingenjörerna) som genomfört besiktningen konstaterar slutligen följande: 

”Arbetena är mycket dåligt och felaktigt utförda. Avsaknaden av byggteknisk kompetens är uppenbar. I bifogad bilaga visas ett antal bilder på det bristfälliga utförandet.”

Överst t.v. avkapad golvregel utan avväxling. Överst t.h. stående bärande regel på golvspån utan stöd. Nederst t.v. avkapad golvregel utan avväxling. Nederst t.h. golvet reglat cc60 där kravet är cc30.

 

Kustvillan svarar

Kustvillan har som vanligt erbjudits möjlighet att kommentera detta inlägg innan publicering vilket de gjort här nedan:

”Kustvillan är ett ungt innovativt företag med en vision att skapa skräddasydda hem till priser motsvarande massproducerade hus. Vi samarbetade med Kalles blogg för att etablera vårt varumärke. I syfte att spara pengar för kunden tillät vi en entreprenadform vi inte längre tillåter då den kan ge otydliga ansvarsfördelningar mellan kund, underentreprenörer och huvudentreprenören.

Vi tar ett stort ansvar för våra kunder men också för våra underentreprenörer. I detta samarbete har vi hittills bjudit på både material, arbete och hanterat många förändringar på vägen. Det är av yttersta vikt att det nu sker en rättvis bedömning så att alla parter kan göra rätt för sig.

I respekt för alla parters integritet väljer vi att inte sköta denna dialog på sociala medier.

Pontus Jämthag,
vd Kustvillan och Paralox”

 

Kommentar till Kustvillans svar

Att de bjudit på material och arbete var nytt för mig, så jag kontaktade dem precis och de lät då meddela att detta kommer preciseras i genstämningen inom två veckor.

För att förtydliga bolagens roller; Kustvillan är säljbolaget och Paralox är hustillverkaren man skriver kontrakt med. Bolaget vi stämt är alltså Paralox, men ägare och styrelse är, vad jag förstått, densamma. 

Vi har nu ett fint hus vi älskar, men resan hit har varit lång och kostsam. Vi hoppas fortfarande att Kustvillan kommer stå för sina missar så att vi kan lägga allt vad stämningar heter bakom oss och bara njuta av vårt nya hem.

Kalle Kiander, Hemresan

Efterbesiktning och bomässa

Nu har Kustvillan och badrumsfirman fixat nästan alla anmärkningar från slutbesiktningen och en efterbesiktning är bokad 21 mars. Kustvillan kommer ner i anslutning till detta och fixar de sista punkterna. Badrumsfirman håller precis på att avsluta arbetet med det stora badrummet, men leveransproblem från Tylö har gjort att bastudörr, lavar och aggregat inte är på plats ännu.

Kustvillan Paralox

I huset har vi så sakta fått lite ordning. Kontoret och barnens stora lekrum är fortfarande belamrade med ouppackade flyttlådor, men i övrigt börjar det likna ett hem. Har tyvärr inga bilder eftersom jag kommer hem så sent om dagarna att det hunnit bli mörkt, men till helgen kommer jag uppdatera bloggen med bilder. 

Helgen där efter är det dags för Nyköpings Bomässa. Vi var inte så imponerade av förra årets upplaga, men ett besök lär det bli. Programpunkten ”Så överlever relationen renoveringen” med KBT-terapeut Peter Lithovius ska visst vara ett måste :). Och alla mässerbjudanden sen, som denna kioskvältare: "Gratis kaffe i mässans servering till alla som beställer ett kök!" ;) Återkommer med en rapport efter besöket!

Kalle Kiander, Hemresan

 

 

 

 

 

Egen besiktning innan slutbesiktning

Innan det är dags för slutbesiktningen är det bra att själv ta en ordentlig koll på hur väl utfört bygget är och notera de brister eller frågetecken man upptäcker. 

besiktningsmannaboken

Det är då viktigt att känna till vilka krav man kan ställa på ett nybyggt hus. Vad som anses vara fackmässigt utförande kan skilja sig mellan de inblandade parterna. Sen några år tillbaka finns Besiktningsmannaboken där det förklaras hur besiktningen av nybyggda småhus går till och vad besiktningsmännen ska titta på. Boken innehåller även en sammanställning av det som är viktigast när det gäller fackmässigt godkänt utförande, så som tillåtna avvikelser eller krav på virkesdimensioner m.m.

Ladda ner besiktningsmannahandboken >>

Det är en lång checklista att beta av (se nedan), men jag har tagit ledigt innan besiktningen så jag ska se till att hinna med den. Sen berör ju inte alla punkter vårt hus heller. Vi har t ex inte balkong eller garage. 


Checklista vid besiktning invändigt

 

Generellt

 • att golv, väggar och tak har rätt toleranser och rätt ytbehandling
 • att listverk har rätt behandling och är monterade
 • att dörrar och fönster, med beslag och lås, har rätt  utförande och funktion
 • att inredning enligt handlingarna är monterad
 • att belysning enligt handlingarna är monterad och i funktion

Entré

 • att dörrbroms finns

Kök

 • att snickerier, bänkskivor och övriga inrednings detaljer är monterade
 • att lådor och annan utrustning fungerar
 • att luckor och lådfronter sitter med jämna springor
 • att knivlådor och diskbänkskåp är barnsäkrade
 • att beslag är rakt monterade att alla vitvaror är monterade och oskadade
 • att spisfläkt/spiskåpa är rätt monterad och har kallrasskydd
 • att det finns ”balja” under diskmaskin och kyl/frys
 • att det är tätat runt rör i diskbänkskåp
 • att vatten är anslutet och att blandare inte går att vrida utanför diskbänk
 • att kallt och varmt vatten finns
 • att anslutning från bräddavlopp är monterat och tätt
 • att avstängningsventil för diskmaskin är lättåtkomlig

Rum och vardagsrum

 • att fönsterbänkar är korrekt monterade att det finns tilluftsventil

Våtrum bad/dusch (SaMT WC i tillämpliga delar)

 • att golv och väggar med plattor är utförda enligt branschreglerna och följer riktlinjer för färdigt utförande
 • att väggar har rätt behandling efter våtzoner
 • att golv har rätt fall mot golvbrunn. Provspola eller väg av
 • att det finns klämring över förseglingsduken i golvbrunn och att fästmassa är tillstruken mellan klämring och sil att golvbrunnar är rengjorda
 • att tätskikt är uppdraget på tröskel eller blindtröskel att porslin och blandare är rätt monterat
 • att avstängningsventiler finns att inredningar och spegel är rätt monterade och på rätt höjder
 • att tillräcklig överluftarea finns

Tvätt- och teknikrum med värmeanläggning

 • att tvättbänk är fast monterad och att blandare inte går att vrida utanför tvättbänken
 • att värmeanläggning är monterad och ansluten
 • att tvättmaskin är inkopplad och har avstängningsventil
 • att inkommande vatten är inkopplat och vattenmätare lätt åtkomlig
 • att rörfördelare är inkopplad och dränerad
 • att elcentral är färdigmonterad och att gruppförteckning och säkringsmärkning finns
 • att kondensisolering finns runt avluftkanal och kalla vätskeledande rör

Förråd och biutrymmen

 • att inredning enligt handlingar är monterad

 

Checklista vid besiktning utvändigt
 

Yttertak

 • att takpannor är rätt spikade/klamrade
 • att underbeslag är monterade under bland annat ståndskivor
 • att ventilationshuvar finns
 • att taksäkerhet finns
 • att takfönster är monterat
 • att hängrännor är korrekt monterade utan glipor i tvärskarvarna och har avloppshål utan vassa kanter
 • att vindsutrymme är ventilerat
 • att ränndalar är riktigt utförda

Fasader

 • att inga paneler är spräckta
 • att målning är färdigställd
 • att foder sitter rätt
 • att droppbleck och fönsterbleck är infästa och anslutna
 • att puts eller tegelmurning utförts fackmässigt

Fönster och dörrar

 • att fönster är hela och fria från färg och bruksstänk
 • att droppbleck och fönsterbleck är hela och rengjorda repor och andra defekter på glaset

Balkonger och altaner

 • att tralläkt är oskadade
 • att räcke håller rätt höjd
 • att trappa med räcke/handledare finns

Stuprör

 • att stuprör är rätt monterade och oskadade

Mark  

 • att marken lutar från huset
 • att dagvattenledningar är nedgrävda
 • att rensbrunnar och spolbrunnar har gjutjärns- täckningar
 • att dränering mynnar ut i fördelningsbrunn uppfyller tillgänglighetskrav enligt gällande lagstiftning

Garage

 • att takpannor är rätt spikade
 • att fasader är målade
 • att garageport fungerar och sluter tätt mot golv
 • att klämskydd fungerar i motordriven port
 • att gångdörr fungerar
 • att golv inte har fall mot väggarna
 • att väggar och tak är utförda i rätt brandklass