Egen besiktning innan slutbesiktning

Innan det är dags för slutbesiktningen är det bra att själv ta en ordentlig koll på hur väl utfört bygget är och notera de brister eller frågetecken man upptäcker. 

besiktningsmannaboken

Det är då viktigt att känna till vilka krav man kan ställa på ett nybyggt hus. Vad som anses vara fackmässigt utförande kan skilja sig mellan de inblandade parterna. Sen några år tillbaka finns Besiktningsmannaboken där det förklaras hur besiktningen av nybyggda småhus går till och vad besiktningsmännen ska titta på. Boken innehåller även en sammanställning av det som är viktigast när det gäller fackmässigt godkänt utförande, så som tillåtna avvikelser eller krav på virkesdimensioner m.m.

Ladda ner besiktningsmannahandboken >>

Det är en lång checklista att beta av (se nedan), men jag har tagit ledigt innan besiktningen så jag ska se till att hinna med den. Sen berör ju inte alla punkter vårt hus heller. Vi har t ex inte balkong eller garage. 


Checklista vid besiktning invändigt

 

Generellt

 • att golv, väggar och tak har rätt toleranser och rätt ytbehandling
 • att listverk har rätt behandling och är monterade
 • att dörrar och fönster, med beslag och lås, har rätt  utförande och funktion
 • att inredning enligt handlingarna är monterad
 • att belysning enligt handlingarna är monterad och i funktion

Entré

 • att dörrbroms finns

Kök

 • att snickerier, bänkskivor och övriga inrednings detaljer är monterade
 • att lådor och annan utrustning fungerar
 • att luckor och lådfronter sitter med jämna springor
 • att knivlådor och diskbänkskåp är barnsäkrade
 • att beslag är rakt monterade att alla vitvaror är monterade och oskadade
 • att spisfläkt/spiskåpa är rätt monterad och har kallrasskydd
 • att det finns ”balja” under diskmaskin och kyl/frys
 • att det är tätat runt rör i diskbänkskåp
 • att vatten är anslutet och att blandare inte går att vrida utanför diskbänk
 • att kallt och varmt vatten finns
 • att anslutning från bräddavlopp är monterat och tätt
 • att avstängningsventil för diskmaskin är lättåtkomlig

Rum och vardagsrum

 • att fönsterbänkar är korrekt monterade att det finns tilluftsventil

Våtrum bad/dusch (SaMT WC i tillämpliga delar)

 • att golv och väggar med plattor är utförda enligt branschreglerna och följer riktlinjer för färdigt utförande
 • att väggar har rätt behandling efter våtzoner
 • att golv har rätt fall mot golvbrunn. Provspola eller väg av
 • att det finns klämring över förseglingsduken i golvbrunn och att fästmassa är tillstruken mellan klämring och sil att golvbrunnar är rengjorda
 • att tätskikt är uppdraget på tröskel eller blindtröskel att porslin och blandare är rätt monterat
 • att avstängningsventiler finns att inredningar och spegel är rätt monterade och på rätt höjder
 • att tillräcklig överluftarea finns

Tvätt- och teknikrum med värmeanläggning

 • att tvättbänk är fast monterad och att blandare inte går att vrida utanför tvättbänken
 • att värmeanläggning är monterad och ansluten
 • att tvättmaskin är inkopplad och har avstängningsventil
 • att inkommande vatten är inkopplat och vattenmätare lätt åtkomlig
 • att rörfördelare är inkopplad och dränerad
 • att elcentral är färdigmonterad och att gruppförteckning och säkringsmärkning finns
 • att kondensisolering finns runt avluftkanal och kalla vätskeledande rör

Förråd och biutrymmen

 • att inredning enligt handlingar är monterad

 

Checklista vid besiktning utvändigt
 

Yttertak

 • att takpannor är rätt spikade/klamrade
 • att underbeslag är monterade under bland annat ståndskivor
 • att ventilationshuvar finns
 • att taksäkerhet finns
 • att takfönster är monterat
 • att hängrännor är korrekt monterade utan glipor i tvärskarvarna och har avloppshål utan vassa kanter
 • att vindsutrymme är ventilerat
 • att ränndalar är riktigt utförda

Fasader

 • att inga paneler är spräckta
 • att målning är färdigställd
 • att foder sitter rätt
 • att droppbleck och fönsterbleck är infästa och anslutna
 • att puts eller tegelmurning utförts fackmässigt

Fönster och dörrar

 • att fönster är hela och fria från färg och bruksstänk
 • att droppbleck och fönsterbleck är hela och rengjorda repor och andra defekter på glaset

Balkonger och altaner

 • att tralläkt är oskadade
 • att räcke håller rätt höjd
 • att trappa med räcke/handledare finns

Stuprör

 • att stuprör är rätt monterade och oskadade

Mark  

 • att marken lutar från huset
 • att dagvattenledningar är nedgrävda
 • att rensbrunnar och spolbrunnar har gjutjärns- täckningar
 • att dränering mynnar ut i fördelningsbrunn uppfyller tillgänglighetskrav enligt gällande lagstiftning

Garage

 • att takpannor är rätt spikade
 • att fasader är målade
 • att garageport fungerar och sluter tätt mot golv
 • att klämskydd fungerar i motordriven port
 • att gångdörr fungerar
 • att golv inte har fall mot väggarna
 • att väggar och tak är utförda i rätt brandklass