Markarbete

Kort uppdatering

En regnig vecka tvingar oss att skjuta upp gräsläggningen till nästa. Då ska även fukten i grundplattan mätas och vi får förhoppningsvis besked om att bygget invändigt som legat nere sedan i maj kan återupptas. Är så fallet kan vi nog våga hoppas på inflytt i januari. Tummar hålls!

Noel leker i matjorden som ska läggas som ett 10 centimeters topplager på befintlig lerjord, innan gräsmattan ska rullas ut.

Förstärkt och pålad plattta på mark

Nu har husbygget verkligen kommit igång och grunden börjar ta form. Idag kom golvvärmen på plats och på tisdag kommer betongbilarna. 

Statusuppdatering 29 oktober

Markarbetet rullar på. Igår när vi var förbi grävdes det för att dra in vatten och avlopp. Även el och fiber ska in samma väg gissar jag. Har inte tid att sätta mig in i alla detaljer, litar på att Månsson Mark & Sten har koll på bitarna.

Sen ska det även grävas för dränering. Då tomten ligger vid foten av en kulle är det extra viktigt med bra dränering så tomten inte blir en sjö till våren, vilket den faktiskt var i våras.

Gjutning av plattan blir nästa vecka eller veckan därpå. Sen får vi se om stomresning blir i november/december eller först i januari. Hänger på tillgången av råmaterial till fasadpanelen från Kebony. 

Väntar också svar på grannyttrande om att borra bergvärme, då bästa plats för värmebrunnen är <10 meter från tomtgräns till två av våra grannar. Men det ska nog inte vara några problem.

Första spadtaget!

Så var vi igång på riktigt. Förberedelserna av marken inför grundläggning har påbörjats, men vi vet fortfarande inte om vi behöver påla. Marken var mycket fast och kompakt enligt markfirman som körde sin grävskopa fram och tillbaka över tomten utan att känna minsta svikt.

De grävde även ett ca fyra meter djupt hål och det såg bra ut, men tyvärr kom vi inte ner till berg. Detta lämnar oss i ett läge där markfirman tror att det ska gå fint utan pålning men inte kan ta ansvaret om det inte skulle det. Inte heller vår kontrollansvariga vill av förståeliga skäl ta på sig det ansvaret. Så nu har jag kontaktat några konsulter för geoteknisk markundersökning. Kostnad för det räknar jag med ca 20 tkr. Hoppas sen bara inte att det kommer pålning på det... 

Tekniskt samråd & markarbetet startar

Nu händer det saker. Imorgon ska Månssons Mark & Sten påbörja grundarbetet och förhoppningsvis hitta fast mark några meter under lerlagret. Gör vi det slipper vi påla vilket vore så underbart skönt då det kan gå på en årslön. Ena grannen fick påla, andra inte, så det känns lite 50/50. Kommer bli extremt nervöst att följa det hela.

Grunden behöver vara klar för husresning först i mitten av november, så skulle det behöva pålas finns det utrymme i tidsbudgeten. Den vanliga budgeten är tyvärr betydligt tightare, men det får lösa sig om det blir så. Nu håller vi bara tummarna att vi slipper.

Imorgon ska jag även ha tekniskt samråd med representant från kommunen och vår kontrollansvariga (KA). Efter det bör jag få ett startbesked så att banken kan ge oss byggkreditiv och Kustvillan kan trycka på knappen och sätta igång produktionen!