Första spadtaget!

Så var vi igång på riktigt. Förberedelserna av marken inför grundläggning har påbörjats, men vi vet fortfarande inte om vi behöver påla. Marken var mycket fast och kompakt enligt markfirman som körde sin grävskopa fram och tillbaka över tomten utan att känna minsta svikt.

De grävde även ett ca fyra meter djupt hål och det såg bra ut, men tyvärr kom vi inte ner till berg. Detta lämnar oss i ett läge där markfirman tror att det ska gå fint utan pålning men inte kan ta ansvaret om det inte skulle det. Inte heller vår kontrollansvariga vill av förståeliga skäl ta på sig det ansvaret. Så nu har jag kontaktat några konsulter för geoteknisk markundersökning. Kostnad för det räknar jag med ca 20 tkr. Hoppas sen bara inte att det kommer pålning på det...