Markundersökning

Geoteknisk markundersökning utförd

Så var markundersökningen utförd och nu väntar vi spänt på resultatet. Det preliminära utlåtandet var att pålning tyvärr kommer krävas, men de ska först låta analysera resultatet innan de kan ge ett definitivt besked. 

Bilden illustrerar borrdjup till berg från husets fyra hörn. Som det framgår så är det en ganska kraftig lutning vilket är oroande. Imorgon bör vi få resultatet och då vet vi om grundkostnaden ökar med drygt 100 tkr eller ligger kvar på sina 300 tkr.

Första spadtaget!

Så var vi igång på riktigt. Förberedelserna av marken inför grundläggning har påbörjats, men vi vet fortfarande inte om vi behöver påla. Marken var mycket fast och kompakt enligt markfirman som körde sin grävskopa fram och tillbaka över tomten utan att känna minsta svikt.

De grävde även ett ca fyra meter djupt hål och det såg bra ut, men tyvärr kom vi inte ner till berg. Detta lämnar oss i ett läge där markfirman tror att det ska gå fint utan pålning men inte kan ta ansvaret om det inte skulle det. Inte heller vår kontrollansvariga vill av förståeliga skäl ta på sig det ansvaret. Så nu har jag kontaktat några konsulter för geoteknisk markundersökning. Kostnad för det räknar jag med ca 20 tkr. Hoppas sen bara inte att det kommer pålning på det... 

Vår tomt

Karta över Nyköping med Stensborg där vår tomt ligger utmärkt.

Igår var vi till tomten som nu blivit lite grönare. Tog en bild och skissade in huset. Känns litet för att vara 218 kvm, får hoppas det upplevs större inifrån.

Bilden är tagen från den obyggda granntomten norr om vår tomt. Mellan vårt hus och granntomten kommer vi bygga carport med förråd. På södra sidan huset kommer vår altan och sen sluttar tomten upp på björkkullen. Det växer några granar där och lite annat som vi ska ta bort, men de vackra björkarna blir kvar.

Har varit väldigt blött nedanför kullen under vinter/vår, så det blir att lägga dränering där. Hoppas bara vi inte behöver påla då det kan bli väldigt kostsamt. Väntar på en geoteknisk markundersökning som avgör hur det blir med det. Återkommer med resultatet inom ett par veckor.