Tekniskt samråd & markarbetet startar

Nu händer det saker. Imorgon ska Månssons Mark & Sten påbörja grundarbetet och förhoppningsvis hitta fast mark några meter under lerlagret. Gör vi det slipper vi påla vilket vore så underbart skönt då det kan gå på en årslön. Ena grannen fick påla, andra inte, så det känns lite 50/50. Kommer bli extremt nervöst att följa det hela.

Grunden behöver vara klar för husresning först i mitten av november, så skulle det behöva pålas finns det utrymme i tidsbudgeten. Den vanliga budgeten är tyvärr betydligt tightare, men det får lösa sig om det blir så. Nu håller vi bara tummarna att vi slipper.

Imorgon ska jag även ha tekniskt samråd med representant från kommunen och vår kontrollansvariga (KA). Efter det bör jag få ett startbesked så att banken kan ge oss byggkreditiv och Kustvillan kan trycka på knappen och sätta igång produktionen!