Energi

Vinden isolerad

Nu är vinden isolerad med lösull från Isover. Ett par timmar tog det för Sprutab att fylla upp 70 kbm isolering. Nu ligger 60 cm ull över hela vindsbjälklaget, i nivå med den landgång och den plattform vi byggt som "vindsförråd".

Isover InsulSafe är obrännbar och består till 80% av återvunna glasflaskor.

Isover InsulSafe är obrännbar och består till 80% av återvunna glasflaskor.

Video där Sprutab isolerar en vind med lösull. 
www.sprutab.se

Borrat för bergvärme

Nu har Östgöta vatten & energiborrning borrat för bergvärme. 150 meter blev hålet som ska förse oss med värme och varmvatten. 

Kostnaden för att installera bergvärme blir ca 130.000 kr, men sen kommer vi att ha en uppvärmningskostnad på totalt 5000 kr/år för vårt hus på nästan 240 kvm. Så det betalar sig och bidrar även till minskad miljöpåverkan. Pumpen vi valt är en Nibe F1255 1,5-6 kW.

FAKTA: Bergvärme är solenergi som lagras i berggrunden. För att ta upp värmen borrar man ett hål på 150-250 meter i vilket man placerar en kollektorslang med en vätska som cirkulerar och levererar värme till bergvärmepumpen. Pumpen i sin tur tillvaratar värmen och värmer upp vattnet till golvvärme/element och kranvattnet.

Tack Kjelle för bilderna!

Huset provtryckt och tätt

Idag provtrycktes huset och resultatet var bra. Krav för passivhus är ett luftläckage på max 0,30 liter per sekund och kvadratmeter och vi kom ner till 0,24. Här lite bilder från mätningen som utfördes av Pedersen Besiktning

 

 

Elinstallation och provtryckning

I måndags påbörjades elinstallationen av Kiladalens El. Dosor är nu utplacerade i tak och väggar och rör ska dras. Huset är snart tätt och ska provtryckas innan sista lagret isolering och sen också gips ska upp.

Inget miljöhus utan miljömärkt el

Vi har lagt mycket fokus på att hålla nere vårt behov av el. Detta genom att bygga ett välisolerat lågenergihus med bergvärme och ventilation med värmeåtervinning, valt energiklassade vitvaror och blandare m.m.

Totalt räknar vi med en årlig elförbrukning på ca 9.000 kWh. Elförbrukningen i en genomsnittlig svensk villa på 140 kvm med direktverkande el är cirka 25 000 kWh (vårt hus är 233 kvm).

bra miljöval el

El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom
uppfyller hårda miljökrav. Elen kommer till exempel från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. Sådana krav är vad som skiljer Bra Miljöval från vanlig så kallad ursprungsmärkning, ibland slarvigt kallat ”grön” el, vilken endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla, utan att ställa några miljökrav.

etc el

Förutom att det ställs hårda miljökrav går också pengar för varje såld kWh märkt Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och åtgärder för minskad energianvändning.

Vi har valt ETC EL som är ett Bra Miljöval och även sätter upp solceller för allt överskott. Det finns flera andra elbolag som erbjuder el med märkningen Bra Miljöval. Här en komplett lista från december 2016.

 

Elbolag som erbjuder el med märkningen Bra Miljöval

 • Kraftringen Energi 
 • Ljusdal Energi 
 • Luleå Energi
 • Mälarenergi Elhandel
 • Mölndal Energi 
 • NEAS Energy
 • Nordic Green Energy
 • OX2 Vindel 
 • Sala-Heby Energi 
 • Sollentuna Energi 
 • Sundsvall Energi 
 • Sveriges Energi Elförsäljning 
 • Tranås Energi
 • Upplands Energi 
 • Värnamo Energi 
 • Öresundskraft 
 • Övik Energi
 • Affärsverken Energi
 • Alingsås Energi
 • Anova Energi
 • Boo Energi
 • Borås Elhandel
 • Dalakraft
 • Elverket Vallentuna El
 • Eskilstuna Energi & Miljö 
 • ETC El
 • Falkenberg Energihandel
 • Fortum 
 • Fyrfasen Energi
 • Gislaved Energi
 • Godel
 • Göta Energi
 • Göteborg Energi
 • Jämtkraft


OBS: Några elbolag säljer enbart el märkt Bra Miljöval men hos de flesta är Bra Miljöval ett tillval. Läs mer hos Naturskyddsföreningen: www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el