Värme

Borrat för bergvärme

Nu har Östgöta vatten & energiborrning borrat för bergvärme. 150 meter blev hålet som ska förse oss med värme och varmvatten. 

Kostnaden för att installera bergvärme blir ca 130.000 kr, men sen kommer vi att ha en uppvärmningskostnad på totalt 5000 kr/år för vårt hus på nästan 240 kvm. Så det betalar sig och bidrar även till minskad miljöpåverkan. Pumpen vi valt är en Nibe F1255 1,5-6 kW.

FAKTA: Bergvärme är solenergi som lagras i berggrunden. För att ta upp värmen borrar man ett hål på 150-250 meter i vilket man placerar en kollektorslang med en vätska som cirkulerar och levererar värme till bergvärmepumpen. Pumpen i sin tur tillvaratar värmen och värmer upp vattnet till golvvärme/element och kranvattnet.

Tack Kjelle för bilderna!

Välja rätt bergvärmepump

Nu har vi beslutat oss för bergvärme, men ännu inte bestämt oss för vilken värmepump det blir. Har efter ytlig research kommit ner till sju kandidater som jag nu ska fördjupa mig i. Det är en mängd parametrar att ta hänsyn till.

En viktig faktor är det som heter SCOP eller COP. De är mått på värmepumpens prestanda och kallas ofta värmefaktor eller verkningsgrad. COP-värdet är förhållandet mellan effekten värmepumpen ger mot effekten pumpen förbrukar. Ett COP-värde på 4,6 innebär alltså att värmepumpen ger 4,6 gånger så mycket energi som den förbrukar. SCOP-värdet är ett genomsnitt från flera tidpunkter under året.

Andra faktorer som är avgörande vid val av bergvärmepump är garanti, service, ljudnivå, användarvänlighet, mängd varmvatten, energiförlusten vid vattenuppvärmning plus en massa annat som jag nu får sätta mig in i.

Eftersom vi klarar oss på ca 6 kW är det tillverkarnas mindre modeller vi kikat på, men dessa finns även med högre effekt. 

 

 

Nibe Fighter F1255
www.nibe.se
57 000 kr

Systemenergiklass: A+++
COP/SCOP: 4,7/5,5
Effekt: 1,5-6 kW
Vatten: 249 liter (40 C)
Ljud: 42-50 dB(A)
Garanti: 3 år
Övrigt: Vinnare i energimyndighetens test 2014.

 


Bosch Compress 7000 LWM
www.bosch-climate.se
65 500 kr

Systemenergiklass: A+++
SCOP: 5,6
Effekt: 3-12 kW
Vatten: 285 liter (40 C)
Ljud: 38-49 dB(A)
Garanti: 6 år
Övrigt: Green Technology inside.

 

 

IVT PremiumLine HQ C6
www.ivt.se
78 500 kr

Systemenergiklass: A++
COP: 4,8
Effekt: 5,8 kW
Vatten: 260 liter (40 C)
Ljud: 45 dB(A)
Garanti: 6 år (kompressorn 10 år)
Övrigt: Miljömärkt med Svanen.

 

 

CTC GSi 12
www.ctc.se
62 500 kr

Systemenergiklass: A+++
COP/SCOP: 4,8/5,4
Effekt: 2,5-12 kW
Vatten: 310 liter (40 C)
Ljud: 46 dB(A)
Garanti: 3 år
Övrigt: Pekskärm i färg.

 

 

Thermia Diplomat Inverter
www.thermia.se
n/a kr

Systemenergiklass: A+++
COP/SCOP: 5,0/5,6
Effekt: 3-12 kW
Vatten: 180 l tank = ca 230 l 40 C
Ljud: 36-49 dB(A)
Garanti: 3 år (v.v.beredare 10 år)
Övrigt: Pekskärm i färg.

 

 

Alpha Innotec WZSV
www.ait.se 
56 000 kr

Systemenergiklass: A+++
COP: 4,7
Effekt: 2-6 kW
Vatten: 179 l tank = ca 230 l 40 C
Ljud: 36-43 dB(A)
Garanti: 5 år
Övrigt: -

 

Viessmann Vitocal 343-G
www.viessmann.se
81 000 kr

Systemenergiklass: A++
COP: 4,6
Effekt: 5,7 kW
Vatten: 240 liter 40 C
Ljud: 38 dB(A)
Garanti: n/a år
Övrigt: Topptestad hos Energimyndigheten 2014 och utsedd till ”Bra Val“ av Folksam 2015.