Elinstallation och provtryckning

I måndags påbörjades elinstallationen av Kiladalens El. Dosor är nu utplacerade i tak och väggar och rör ska dras. Huset är snart tätt och ska provtryckas innan sista lagret isolering och sen också gips ska upp.