Uppvärmningskostnad

Borrat för bergvärme

Nu har Östgöta vatten & energiborrning borrat för bergvärme. 150 meter blev hålet som ska förse oss med värme och varmvatten. 

Kostnaden för att installera bergvärme blir ca 130.000 kr, men sen kommer vi att ha en uppvärmningskostnad på totalt 5000 kr/år för vårt hus på nästan 240 kvm. Så det betalar sig och bidrar även till minskad miljöpåverkan. Pumpen vi valt är en Nibe F1255 1,5-6 kW.

FAKTA: Bergvärme är solenergi som lagras i berggrunden. För att ta upp värmen borrar man ett hål på 150-250 meter i vilket man placerar en kollektorslang med en vätska som cirkulerar och levererar värme till bergvärmepumpen. Pumpen i sin tur tillvaratar värmen och värmer upp vattnet till golvvärme/element och kranvattnet.

Tack Kjelle för bilderna!

Bergvärme eller frånluftsvärmepump?

Nu har jag pratat med flera tillverkare av både bergvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Har även rotat runt på www.varmepumpsforum.com och fått en del tips från er som läser bloggen, både här och på Facebook. Tack för dem! 

Full koll på värmen med IVT:s app.

IVT som tillverkar både bergvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar tog fram en kalkyl för att räkna ut vilken uppvärmning som skulle passa vårt hus bäst. 
 

Kalkyl för: 2-plan, 233 kvm, golvvärme, extraisolerat, Nyköping.
 

Maxeffekt 10 kW
Bergvärmepump (IVT HQ C10) 6000 kWh/år
Frånluftsvärmepump (IVT 860) 12000 kWh/år

Maxeffekt 9 kW
Bergvärmepump (IVT HQ C8) 5500 kWh/år
Frånluftsvärmepump (IVT 860) 9000 kWh/år


Redan här ser vi att bergvärmen ur ett miljöperspektiv är den klara vinnaren med ungefär halva energiförbrukningen mot frånluftsvärmepumpen. Tittar vi sen vidare på ekonomin ser det ut så här:
 

Bergvärmepump IVT HQ
100 tkr inkl installation
50 tkr uppgradering till FTX-ventilation
60 tkr borrning
Totalt: 210 tkr
 
Frånluftsvärmepump IVT 860
100 tkr inkl installation
Totalt: 100 tkr


Initialt blir det alltså en diff på 110 tkr, men fördelar vi ut alla kostnader på 15 år så blir det betydligt jämnare (här räknat på 1 kWh = 1 kr).
 

Bergvärme 10 kW
6 tkr x 15 + 210 tkr = 300 tkr
Frånluftsvärme 10 kW
12 tkr x 15 + 100 tkr = 280 tkr
Bergvärme 9 kW
5,5 tkr x 15 + 210 tkr = 290 tkr
Frånluftsvärme 9 kW
9 tkr x 15 + 100 tkr = 235 tkr


Lite beroende på maxeffekt och val av pump hamnar vi någon stans 235-300 tkr för en 15-årsperiod. Det motsvarar ca 1300-1700 kr/mån. Alla beräkningar förutsätter att elpriset ligger på 1 kr/kWh, vilket det givetvis inte kommer att göra. Kan mycket väl bli det flerdubbla och då sticker frånluftsvärmepumpen iväg ordentligt.

Jag börjar känna mig övertygad om att bergvärme är rätt val för oss. Med största sannolikhet håller också en bergvärmepump längre än en frånluftsvärmepump, plus att när det är dags för ny pump så har man ingen kostnad för vare sig ventilation eller borrning.
 

Fördelar med bergvärme och FTX-ventilation:

+ Mer energieffektiv
+ Håller troligtvis längre
+ Bättre inomhusklimat utan drag eller kallras
+ Luften renas av filter från bl a pollen
+ Lägre undertryck i huset gör att köksfläkten blir effektivare
+ Ventilationen separerad från uppvärmningen
+ Kan tillsammans med kylanläggning ge kyla på sommaren
+ Höjer värdet på huset

Nackdelar med bergvärme och FTX-ventilation:

- Kan ge ett susande ljud (finns dock ljuddämpare)
- Stor investering

 

Jag var även i kontakt med Nibe som bl a tillverkar den bergvärmepump som vann Energimyndighetens stora test (PDF). Den heter Nibe F1255 och är ca 20 tkr billigare än IVT:s pumpar. Har nu beställt en riktig energiberäkning på huset med denna F1255 (12 kW). Återkommer inom ett par dar med en mer precis beräkning utifrån husets exakta värden.