Inomhusklimatet

Inomhusklimatet är viktigt för att man ska trivas i sitt hem. Det som påverkar detta är i huvudsak ventilation och uppvärmning. Här går jag igenom våra val och de vanligaste alternativen.

Frånluftsvärmepump med F-ventilation

Den typ av värmepump som oftast installeras i nya villor är frånluftsvärmepumpen. Denna är en kombinerad värme- och ventilationslösning där kall luft utifrån värms upp när den möter den varma luften på väg ut. På så vis återanvänder man spillvärmen och värmepumpen omvandlar den energin effektivt till varmvatten för golvvärme, element och kranar. Den varma luften tar pumpen via ventilationskanaler från tvättstuga, badrum och kök. Övriga rum tar in kall friskluft direkt genom väggventiler. En mycket prisvärd lösning som för en villa på 200 kvm landar på ca 120 tkr för pump, installationer och material.

Bergvärmepump och FTX-ventilation

Eftersom vårt hus är så pass stort (233 kvm) så räckte inte en frånluftsvärmepump som max klarar 200 kvm. Vi valde därför en bergvärmepump som vi dessutom kompletterade med FTX-ventilation för ett ännu behagligare inomhusklimat utan kallras och pollen.

Bergvärmepumpen kräver en energibrunn i vilken man placerar en slang med med en värmebärande vätska. Denna cirkulerar genom värmepumpen som tillvaratar värmeenergin och omvandlar till varmvatten för golvvärme, element och kranar. 

FTX är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Det består av ett aggregat som vi valt att placera på vår kallvind samt väldigt många till- och frånluftskanaler som 

Kostnaden för detta blir ca 220 tkr för borning, bergvärmepump, ftx-aggregat, installationer och material.

Här en bra film som förklarar hur FTX fungerar mer i detalj:

 

Fördelar och nackdelar

Det finns fördelar och nackdelar med så väl bergvärms vs frånluft och f-ventilation vs ftx. Här en liten sammanställning:

Frånluftsvärmepump

+ Låg investeringskostnad
+ Värme och ventilation i ett system
- Inte lika effektiv som bergvärme = högre elförbrukning

Bergvärmepump

+ Mer effektiv än frånluft = lägre elförbrukning
+ Passar även hus <200 kvm
- Hög investeringskostnad

F-ventilation

+ Enkel och billig installation
- Risk för drag och kallras

FTX-ventilation

+ 50-80 av värmen återvinns  = lägre elförbrukning
+ Bättre inomhusklimat utan drag eller kallras
+ Filtrerad luft fri från pollen och damm
+ Lägre undertryck i huset gör köksfläkten mer effektiv
- Stor investering
- Kan ge ett susande ljud (men det finns bra ljuddämpare)
- Kräver filterbyte ca 1 ggr/år

 

Sammanfattning

Hade vi byggt ett hus som klarade sig på en frånluftsvärmepump med f-ventilation så hade vi valt det av ekonomiska skäl. Nu hade vi inget att välja på men får istället en väldigt kompetent och energieffektiv lösning där uppvärmningskostnaden för huset landar på ca 5.500 kr/år för våra 233 kvm. En frånluftsvärmepump med f-ventilation hade troligtvis landat på närmare 10.000 kr/år för motsvarande energibehov. 

Om vi förutsätter att elpriserna är de samma kommer vårt system räknat på 20 år vara den billigare lösningen. Innan dess kommer man troligtvis att behöva byta ut vilken pump man än valt, men de ligger ungefär lika i pris så där skiljer det sig inte. Möjligtvis till bergvärmepumpens fördel då de anses ha en lite längre livstid (ca 15 år).