Bygglov

Sockelhöjd utsatt

Idag var jag och en byggnadsinspektör från kommunens bygglovsenhet till tomten för att kika på husets höjdplacering. På tekniska samrådet upptäcktes nämligen att det står lite lågt, vilket inte är så lyckat ur fuktsynpunkt. Blev till att höja några decimeter så att vattnet garanterat rinner ut från huset och inte tvärt om.

För att sätta höjden hyrde jag en helt fantastiskt smidig rotationslaser. Annat en de okulära stenåldersmodeller vi hade när jag pluggade till byggnadsingenjör för 20 år sedan.

Det var bara att ställa laserenheten på en jämn yta, mäta av mot referenspunkt och sen mäta upp de höjder man önskar. Vår refpunkt satt på elskåpet, så det vara bara att hålla en tumstock mot det och se var lasern träffade för att fastslå utgångshöjden.

Mottagaren piper när man närmar sig rätt höjd och en display visar om man ligger för högt eller lågt. Hyran för lasern var 250 kr och reglarna gick på 16 kr, så det blev lite billigare än att låta nån göra det. Det gäller att hålla i slantarna nu när vi ev kommer behöva påla.
 

Bomässan

Vi är i Stockholm denna helg och ska försöka komma iväg på Bomässan. Ni som ska dit, missa inte vår sponsor Jafo som visar sina prisbelönta designbrunnar Unidrain. Och ni som är nyfikna på Nyköping, kolla in Bo i Nyköping-montern!

Bild ur Bo i Nyköpings pågående kampanj i Stockholm tunnelbana. Foto: fotografduon Aorta.

Bygglov 32 501 kr

I vår kostnadskalkyl hade vi från början räknat med 24 000 kr för bygglovet, inkl start- och slutbesked. Då var planen att bygga 200 kvm, men nu blev det istället 233 kvm (257 kvm brutto) plus både carport och förråd på 33 resp 15 kvm. Det var just carporten som kom att påverka fakturan som istället landade på 32 501 kr. 


Tariffer för bygglov (Nyköping)

Nybyggnad 100-149 m² bruttoarea 17 000 kr
Nybyggnad 150-199 m² bruttoarea 19 000 kr
Nybyggnad 200-299 m² bruttoarea 24 000 kr

Tillbyggnad < 49 m² bruttoarea (enkel) 6 000 kr
Tillbyggnad < 49 m² bruttoarea (komplex) 8 000 kr
Tillbyggnad 50-75 m² bruttoarea 11 000 kr
Tillbyggnad (inglasat uterum/skärmtak) 3 000 kr

Komplementbyggnad < 49 m² bruttoarea 3 000 kr
Komplementbyggnad 50-75 m² bruttoarea 7 000 kr
Komplementbyggnad 76-99 m² bruttoarea 11 000 kr  
 

Bygglovsritningar

Bygglovet beviljat!

Det gick fort att få bygglovet beviljat. Tog bara ett par veckor trots att vi kompletterat och justerat ett par saker. Här nedan har jag sammanfattat de steg i byggprocessen som väntar här näst. Infon är i huvudsak hämtad från Mittbygge.se där man kan fördjupa sig i det oändliga. 
 

Tekniskt samråd

Detta innebär att jag tillsammans med kontrollansvarig och representant från kommunen träffas och går igenom projektet och hur det ska genomföras. Bl a dessa punkter betas då av:

 • Arbetets planering och organisation
 • Kontrollplan
 • Förekomsten av farligt avfall
 • Byggnadsnämndens behov av arbetsplatsbesök
 • Behovet av färdigställandeskydd
 • Om ytterligare handlingar och sammanträden behövs
 • Vilken tillsyn som behövs för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas


Kontrollplan

Under eller efter tekniskt samråd ska kommunen fastställa kontrollplanen som en del av beslutet om startbesked. I planen ska framgå följande:

 • Vilka kontroller som ska göras och mot vad kontrollerna ska ske
 • Vem som ska göra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden ska göra och när de bör ske
 • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • Hur farligt avfall och annat avfalla ska tas om hand
 • Hur kraven på varsamhet och förvanskningsförbud säkerställs


Startbesked

Detta innebär att vi har rätt att påbörja bygget. Där kan också särskilda villkor framgå som måste vara uppfyllda för att startbeskedet ska gälla. Skulle du påbörja bygget innan du fått startbesked kan det bli dyrt. En byggsanktionsavgift på 44.300 kr är pengar du helt klart kan ha roligare för. 
 

Under och efter bygget

Under bygget sker sedan arbetsplatsbesök och när det är klart ett slutsamråd och sen det efterlängtade slutbeskedet som innebär att man får flytta in i huset. Mer om dessa när det börjar bli dags för dem.

 

Nu ska bygglovsansökan skickas in!

Så var äntligen arkitektritningarna klara och därmed har vi allt som behövs för att ansöka om bygglov. Det drog ut lite på tiden då takkonstruktionen jag ritat utan takfot och med vindsförråd inte var någon standardlösning för Kustvillan. Men de löste det med, tack och lov. Just nu ligger behandlingstiden på fem veckor här i Nyköping, så bygget bör kunna komma igång senast 1 augusti som vi planerat. På Mittbygge.se ansöker man enkelt och kan även följa sitt ärende och skicka in ev kompletteringar eller ändringar.

På situationsplanen nedan syns förutom huset en carport med förråd, men den kommer vi att bygga först 2017 eller 2018. Detta för att vi vill att fasaden ska hinna gråna en aning innan vi skyddar den med carportens tak och vägg. Här kan du läsa mer om den färgskiftande Kebony-panelen vi valt: Miljövänlig träfasad i silvergrått del 2

20 kvm extra för 40 tkr

Igår upptäckte vi att några fönsterplaceringar inte är ideala för de väggblock som Kustvillan bygger sina hus med. En lösning var att lägga på ett block (120 cm) vilket också skulle skapa bättre proportioner på barnens rum uppe och även ge större kök och kontor nere. Kostnaden för de extra 20 kvm skulle bli ca 40 tkr vilket vi nu överväger. Huset skulle då bli 238 kvm.

Mina nya ritningar med 20 extra kvm:
http://plus.floorplanner.com/projects/40380309

Kenneth på Kustvillan gör om mina ritningar till A och K-ritningar för bygglovsansökan som ska in nästa vecka. Foto: Kustvillan.

Kenneth på Kustvillan gör om mina ritningar till A och K-ritningar för bygglovsansökan som ska in nästa vecka. Foto: Kustvillan.