Bygglov 32 501 kr

I vår kostnadskalkyl hade vi från början räknat med 24 000 kr för bygglovet, inkl start- och slutbesked. Då var planen att bygga 200 kvm, men nu blev det istället 233 kvm (257 kvm brutto) plus både carport och förråd på 33 resp 15 kvm. Det var just carporten som kom att påverka fakturan som istället landade på 32 501 kr. 


Tariffer för bygglov (Nyköping)

Nybyggnad 100-149 m² bruttoarea 17 000 kr
Nybyggnad 150-199 m² bruttoarea 19 000 kr
Nybyggnad 200-299 m² bruttoarea 24 000 kr

Tillbyggnad < 49 m² bruttoarea (enkel) 6 000 kr
Tillbyggnad < 49 m² bruttoarea (komplex) 8 000 kr
Tillbyggnad 50-75 m² bruttoarea 11 000 kr
Tillbyggnad (inglasat uterum/skärmtak) 3 000 kr

Komplementbyggnad < 49 m² bruttoarea 3 000 kr
Komplementbyggnad 50-75 m² bruttoarea 7 000 kr
Komplementbyggnad 76-99 m² bruttoarea 11 000 kr  
 

Bygglovsritningar