Startbesked

Vilken vecka

Det kan bli väldigt svettigt att rodda ett bygge. Den här veckan var det i första hand försenade ritningar som fick mig att svettas. Vi skulle fått dem redan i måndags, men de kom först igår kväll. Dessa krävdes för startbesked och för att veta hur det ska pålas. 

Pålning var bokad idag och Bosse från Pålbilen fick alltså ritningarna först samma morgon som han skulle påla. Han kom från Uddevalla, så han hade övernattat i Norrköping. Kl 06.33 vaknade jag av detta sms från honom: "Står startklar när jag nu läser er pålplan. Här har konstruktören valt tre olika dimensioner och jag har bara två lastade. Du förstår kanske problemet som precis uppstod". Skjut mig. Nästa tid som fanns för pålning var om tre veckor. Men vad göra? Med fel prylar går det inte. Jag avbokade även utsättarna som skulle markera ut pålpunkterna nu på morgonen. 

Nu händer det: Bosse är lösningsorienterad och föreslår att köra ett par extrapålar för att klara de större lasterna, vilket konstruktören ger ok på! Samtidigt trillar startbeskedet in i mailen. Saker och ting börjar falla på plats. Nu var det bara en sak som saknades: utsättarna. Givetvis hade jag inte telefonnumret till dem, bara till deras chef som satt i möte och inte svarade... Och Pålbilen var bara 30 min bort. Nu jobbigt läge igen. Men till slut fick jag tag på dem och de lyckas komma iväg på studs och kl 10 kunde Bosse sätta första pålen i marken (bilden ovan). Pust och yes, nu helg!  

PS. Tack Bosse (Pålbilen) och Ken (Månsson Mark & Sten) för att ni löste allt! DS. 

Stressat läge

I och med att vi behövde påla har jag fått beställa pålplan och nya grundritningar. Dessa skulle varit klara senast i förrgår, men pga mailstrul och missförstånd har de blivit försenade. För att få börja påla behöver dessa handlingar lämnas in till bygglovsenheten för att de i sin tur ska kunna ge startbesked för att vi ska få påla. Pålningen är beställd till i övermorgon redan och ritningarna kommer först imorgon eftermiddag. Hoppas nu vår bygginspektör på kommunen kan godkänna ritningarna och ge oss vårt startbesked på studs, annars riskerar vi att få skjuta på bygget två veckor vilket ställer till det för oss ordentligt. Håll era tummar!

Hinner vi få startbesked innan Pålbilen kommer på fredag eller behöver vi skjuta upp bygget två veckor?

Hinner vi få startbesked innan Pålbilen kommer på fredag eller behöver vi skjuta upp bygget två veckor?

 

 

Att ordna för startbesked

Gårdagens tekniska samråd blev två svettiga timmar. Mycket att gå igenom och en hel del bakläxa. De stora bitarna som behöver ordnas innan vi kan få startbesked är:

 • Ny energiberäkning då den vi låtit göra inte var komplett (ny kommer imorgon)
 • Ventilationsritningar (beställda för leverans denna vecka)
 • VA-ritningar (beställda för leverans denna vecka)

Annat som ska eller bör göras

 • Taklucka krävs då takfoten ligger på över fem meters höjd, alt fasadstege med fallskydd
 • Radonröret ska dras upp till vinden
 • Kaminens tilluftsrör ska isoleras
 • FTX-aggregatet placeras på vinden
 • Provtryckningen krävs så snart skalet är tätt
 • KA önskar alla entreprenörers egenkontrollplaner innan byggstart

Nu ska jag upp till tomten och bita på naglar. De ska börja gräva strax och då får vi förhoppningsvis reda på att inte behöver påla. Uppdaterar er med bilder ikväll!

 

 


 

 

Allt klart för tekniskt samråd!

Efter en intensiv vecka är nu allt klart med alla underentreprenörer och tekniskt samråd är bokat så att vi snart kan få vårt efterlängtade startbesked! 

Ett par stora bollar hänger fortfarande i luften – val av bergvärmepump och ventilation. Och givetvis osäkerheten kring om vi behöver påla. Annars är det mest en massa småbollar som ska plockas:

 • Beställa container
 • Teckna färdigställandeförsäkring
 • Beställa takstege
 • Beställa el/vatten/fiber
 • Välja väggkulörer
 • Välja kamininstallatör
 • Ordna byggbod/vagn
 • Skicka alla avtal till banken
 • Ordna en Gopro så jag kan göra en liten timelapse över husresningen

I och med att jag köper in väldigt mycket själv gäller det sen att koordinera leveranserna så allt kommer i rätt ordning. Illa om en flera hundra kilo tung kamin levereras innan parketten, eller bänkskivan innan köksstommarna osv...
 

Uppdaterad tidsplan


September
Grovutsättning
Markarbetet påbörjas för att se om pålning behövs

Oktober
Tekniskt samråd med KA och representant från kommunen
Startbesked

Finutsättning
Mark- & grundarbete

November
Mark- & grundarbete forts.
Stomresning 

December - Februari
Invändigt färdigställande
Slutbesiktning

Mars
Inflyttning!

 

Exempel på timelapse som jag tänkte få till de dagar Kustvillan reser skalet.

 

Bygglovet beviljat!

Det gick fort att få bygglovet beviljat. Tog bara ett par veckor trots att vi kompletterat och justerat ett par saker. Här nedan har jag sammanfattat de steg i byggprocessen som väntar här näst. Infon är i huvudsak hämtad från Mittbygge.se där man kan fördjupa sig i det oändliga. 
 

Tekniskt samråd

Detta innebär att jag tillsammans med kontrollansvarig och representant från kommunen träffas och går igenom projektet och hur det ska genomföras. Bl a dessa punkter betas då av:

 • Arbetets planering och organisation
 • Kontrollplan
 • Förekomsten av farligt avfall
 • Byggnadsnämndens behov av arbetsplatsbesök
 • Behovet av färdigställandeskydd
 • Om ytterligare handlingar och sammanträden behövs
 • Vilken tillsyn som behövs för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas


Kontrollplan

Under eller efter tekniskt samråd ska kommunen fastställa kontrollplanen som en del av beslutet om startbesked. I planen ska framgå följande:

 • Vilka kontroller som ska göras och mot vad kontrollerna ska ske
 • Vem som ska göra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden ska göra och när de bör ske
 • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • Hur farligt avfall och annat avfalla ska tas om hand
 • Hur kraven på varsamhet och förvanskningsförbud säkerställs


Startbesked

Detta innebär att vi har rätt att påbörja bygget. Där kan också särskilda villkor framgå som måste vara uppfyllda för att startbeskedet ska gälla. Skulle du påbörja bygget innan du fått startbesked kan det bli dyrt. En byggsanktionsavgift på 44.300 kr är pengar du helt klart kan ha roligare för. 
 

Under och efter bygget

Under bygget sker sedan arbetsplatsbesök och när det är klart ett slutsamråd och sen det efterlängtade slutbeskedet som innebär att man får flytta in i huset. Mer om dessa när det börjar bli dags för dem.