Att ordna för startbesked

Gårdagens tekniska samråd blev två svettiga timmar. Mycket att gå igenom och en hel del bakläxa. De stora bitarna som behöver ordnas innan vi kan få startbesked är:

  • Ny energiberäkning då den vi låtit göra inte var komplett (ny kommer imorgon)
  • Ventilationsritningar (beställda för leverans denna vecka)
  • VA-ritningar (beställda för leverans denna vecka)

Annat som ska eller bör göras

  • Taklucka krävs då takfoten ligger på över fem meters höjd, alt fasadstege med fallskydd
  • Radonröret ska dras upp till vinden
  • Kaminens tilluftsrör ska isoleras
  • FTX-aggregatet placeras på vinden
  • Provtryckningen krävs så snart skalet är tätt
  • KA önskar alla entreprenörers egenkontrollplaner innan byggstart

Nu ska jag upp till tomten och bita på naglar. De ska börja gräva strax och då får vi förhoppningsvis reda på att inte behöver påla. Uppdaterar er med bilder ikväll!