Geoteknisk markundersökning

Geoteknisk markundersökning utförd

Så var markundersökningen utförd och nu väntar vi spänt på resultatet. Det preliminära utlåtandet var att pålning tyvärr kommer krävas, men de ska först låta analysera resultatet innan de kan ge ett definitivt besked. 

Bilden illustrerar borrdjup till berg från husets fyra hörn. Som det framgår så är det en ganska kraftig lutning vilket är oroande. Imorgon bör vi få resultatet och då vet vi om grundkostnaden ökar med drygt 100 tkr eller ligger kvar på sina 300 tkr.