Uppskjuten slutbesiktning

Idag var det tänkt att vi skulle få huset slutbesiktigat. Tyvärr gick det inte att genomföra någon besiktning då besiktningsmannen ansåg att det var för mycket som inte var 100% färdigställt. Detta i huvudsak pga att vi stött på en del knepigheter här på slutspurten.

Nu jobbar våra entreprenörer vidare och en ny slutbesiktning bokas in när allt är helt klart. I och med juluppehållet troligtvis i slutet av januari. Detta innebär även att det inplanerade slutsamrådet imorgon skjuts fram.

Allt har sina för- och nackdelar. Trist såklart att det dröjer innan vi kan flytta in, men jag får tid att bygga och ordna med en del saker som vi annars hade behövt lägga ut.

"En inställd besiktning är också en besiktning." 

  - Angelica Patek