Välja bergvärmepump och ventilation

Idag fick jag några kalkyler till från IVT som tillverkar bergvärmepumpar. De har bl a jämfört energiförbrukningen beroende på val av ventilation. Är FTX så fantastiskt som många säger eller har den ett oförtjänt gott rykte? 

Jag går rakt på sak här och presenterar resultatet av beräkningen för vårt hus. Det är alltså ett mycket välisolerat tvåplanshus på 233 kvm med golvvärme på båda plan. Toppeffektbehovet är beräknat till 10 kW.

Elkostnad för värme och varmvatten (kr/år)

Priser på pumparna:
IVT HQ C10 83 tkr IVT Geo 312C 92 tkr
FTX tillkommer med 50 tkr


Det är alltså inte mer än 600 kr/år FTX spar. Då är energibesparingen knappast skäl nog att lägga 50 tkr på ett mer avancerat ventilationssystem. Vilka andra för- och nackdelar finns då hos de två systemen? Här en liten uppställning för att bena ut det hela:

 

FTX-ventilation
Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning.

Här kontrolleras både tilluften och frånluften mekaniskt.  Både tilluften och frånluften förs genom ventilationskanaler förbi ett FTX-aggregat, som överför värmen från frånluften till tilluften.

+ Återvinning av värme sparar energi
+ Helt dragfri ventilation
+ Frikyla från borrhålet ger gratis luftkonditionering sommartid
+ Möjlighet att rena luften från bl a pollen

- Risk för problem med ljud
- Systemet kräver en del underhåll
- Fläktarnas elförbrukning relativt hög

F-ventilation
Mekanisk frånluft.


Här ser en fläkt till att luft fläktas ut ur huset. På så vis skapas ett undertryck och ny luft letar sig in genom uteluftsdon och rör sig sedan genom huset till frånluftsdonen.
 

+ Billig och enkel att installera
+ Möjlighet att rena luften vid
uteluftsdonen från bl a pollen

- Ingen värmeåtervinning
- Svårt att få ett lagom flöde
- Kan ge dragproblem vintertid

 

 

Den stora fördelen med FTX verkar vara frikylan och ev inomhusklimatet. Behöver fördjupa mig i detta och bolla med fler. Kommentera gärna ni som har erfarenhet av F/FTX.
 

Pumparna

De två pumparna det står emellan om vi väljer IVT är IVT HQ C10 och deras något dyrare IVT Geo 312. Prisskilnaden är 10 tkr, men på pappret ser man också att de extra slantarna ger en hel del. Den dyrare Geo 312C anpassar sig efter värmebehovet genom sin varvtalsstyrda kompressor. Det innebär att den automatiskt tar hänsyn till temperaturskiftningar och varmvattenförbrukning och anpassar driften för att öka effektiviteten. IVT HQ C10 är alltid antingen av eller på. Här lite mer hårda fakta:

IVT HQ C10 
82 500 kr
Systemnergiklass A++
Effekt 10 kW
Vatten 260 liter
Ljud 46 dB(A) 

IVT Geo 312
92 125 kr
Systemnergiklass A+++
Effekt 3-12 kW
Vatten 285 liter
Ljud 36-49 dB(A)