Takstolarna på plats

Nu är väggar och takstolar på plats och huset har fått sin form. Innan jul ska taket på och fönster- och dörröppningar tätas med plast. På måndag kommer KA (kontrollansvarig) och kollar att allt är korrekt utfört, vilket vi hoppas och tror.