Halva energiförbrukningen med ny vägg

Vår husleverantör har precis lanserat en yttervägg med U-värde under 0,1. Det innebär att man bör komma ner i halva uppvärmningskostnaden mot branschstandard, vilket borde spara in den investeringen på några år. Energiberäkningen för vårt hus är inte klar, men det ska bli intressant att räkna på när jag väl får den. Återkommer med en kalkyl inom nån vecka! 

 

Väggens uppbyggnad

A. ISOVER 33 (95 mm)
B. Installationsregel 45×95
C. ISOVER Vario Xtra variabel ångbroms
D. ISOVER 33 (170 mm)
E. Regelstomme 45x170, cc600
F. ISOVER fasadskiva 31 (100 mm)
G. Vindduk, T-Vind Standard
H. Spikläkt 28x70
I. Stående fasad