Husgrunden promenerbar

Igår göt de plattan och redan idag kan man promenera på den blanka ytan. Grundläggarn var också på plats idag och sa att allt såg bra ut. 

Vi har också fått till att märka upp de träd vi önskar ta ner och var vi önskar jämna ut den sluttande delen av tomten. Inte lätt, men nu tror jag vi hittat en bra lösning som ger en del lekyta utan att vi tappar känslan av närheten till skogen.