Grunden klar att gjutas

Grunden är nu klar att gjutas, så imorgon kommer betongbilarna som planerat. Det blir en pålad och förstärkt platta på mark som enligt många tyckare är ordentligt överdimensionerad med 20 cm betong och väldigt mycket armering. Men bättre överdimensionerad än det motsatta, även om vår buffert nu består av röda siffror.