Vi behöver påla

Idag kom då det tråkiga beskedet att vi behöver påla. Så det blev till att snabbt beställa en ny konstruktionsritning för plattan, pålplan och pålning. Förutom att det ska ner ett 20-tal pålar så ska betongplattan förstärkas för att bli helt bärande.

Förstärkt och pålad platta på mark. Bild: Husgrunder.com

Förstärkt och pålad platta på mark. Bild: Husgrunder.com

Våra förhoppningar är dock att det inte ska bli allt för dyrt då våra förutsättningar för pålning är goda. För det första är påldjupet relativt grunt (ca 2-6 meter). För det andra har vi ett rakt hus vilket kräver färre pålar jämfört med ett hus i vinkel. Pålningsfirmor verkar det finnas gott om också, så själva pålningen ska inte gå på mer än 40 tkr. Priset på förstärkt platta tar markfirman fram imorgon när jag har ritningen klar.